Resultaten 1 tot 12 van de 12

Onderwerp: Virus? Win32/cryptor

 1. #1

  Red face

  Hallo, heb al enkele dagen een popup van AVG met melding van win32/cryptor. Gisteren met bitdefender gepoogd om eea weg te halen en deze vond enkele trojans. Had hoop dat alles nu weg was maar popup kwam vandaag weer. Advies zoon om op deze site hijacklog te posten om zo met hulp probleem op te kunnen lossen. Bij deze mijn log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:33:17, on 5-6-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe
  C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
  O2 - BHO: InlineSearchHandleHotKey - {B6FFE2AE-4D12-451F-B457-FE6125FFB1CF} - C:\Program Files\IEForge\Inline Search\InlineSearch.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SoftAuto.exe] "C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service&#39
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice&#39
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM&#39
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user&#39
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/vers...vex-2.2.4.3.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/...can8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1221640193531
  O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
  O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9863edb8e646a) (gupdate1c9863edb8e646a) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

  --
  End of file - 8751 bytes

  In afwachting van hulp, groet Paulito

 2. #2
  Globale Moderator Juisterr's Avatar
  Ingeschreven
  Aug 2006
  Locatie
  kotje aan de kust, Zuid-Holland
  Berichten
  17.102
  Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)
  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop Empty Selected.
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

  Download MalwareBytes' Anti-Malware en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:
  • Update MalwareBytes' Anti-Malware
  • Start MalwareBytes' Anti-Malware
  Klik daarna op "Voltooien".
  Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
  • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
  • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
  • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
  • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
  • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis.
  Een PB sturen heeft geen zin, daar word niet op gereageerd.! Alle berichten op het forum aub.
  Ben je blij met de hulp die we gegeven hebben? Overweeg een donatie
  speciale tips 3. #3
  OkÚ. gedaan zoals beschreven met onderstaande logs:

  Hijack log
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:48:57, on 5-6-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe
  C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
  O2 - BHO: InlineSearchHandleHotKey - {B6FFE2AE-4D12-451F-B457-FE6125FFB1CF} - C:\Program Files\IEForge\Inline Search\InlineSearch.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SoftAuto.exe] "C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service&#39
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice&#39
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM&#39
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user&#39
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/vers...vex-2.2.4.3.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/...can8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1221640193531
  O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
  O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9863edb8e646a) (gupdate1c9863edb8e646a) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

  --
  End of file - 8800 bytes

  malware log:
  Malwarebytes' Anti-Malware 1.37
  Database versie: 2234
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  5-6-2009 20:43:21
  mbam-log-2009-06-05 (20-43-21).txt

  Scan type: Snelle Scan
  Objecten gescand: 92299
  Verstreken tijd: 3 minute(s), 51 second(s)

  Geheugenprocessen ge´nfecteerd: 0
  Geheugenmodulen ge´nfecteerd: 0
  Registersleutels ge´nfecteerd: 0
  Registerwaarden ge´nfecteerd: 0
  Registerdata bestanden ge´nfecteerd: 1
  Mappen ge´nfecteerd: 0
  Bestanden ge´nfecteerd: 0

  Geheugenprocessen ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden ge´nfecteerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Trojan.Agent) -> Data: c:\windows\system32\userinit.exe -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  PC opnieuw opgestart nat Malware en 1e melding was weer van AVG: win32/cryptor Vreemd / normaal????

 4. #4
  Globale Moderator Juisterr's Avatar
  Ingeschreven
  Aug 2006
  Locatie
  kotje aan de kust, Zuid-Holland
  Berichten
  17.102
  Download Combofix naar je Bureaublad en gebruik het volgens deze handleiding.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.
  Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!
  • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  • Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  • Klik op OK in het "NirCmd" venstertje.
  • Indien de Recovery Console niet ge´nstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster.
  • Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  • Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  • Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  • Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.
  Post dit logje in je volgende antwoord.
  Een PB sturen heeft geen zin, daar word niet op gereageerd.! Alle berichten op het forum aub.
  Ben je blij met de hulp die we gegeven hebben? Overweeg een donatie
  speciale tips 5. #5
  combofix uitgevoerd met de volgende log:

  ComboFix 09-06-05.02 - Paul 05-06-2009 22:36.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.2047.1529 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Paul\Bureaublad\ComboFix.exe
  AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\windows\system32\lsprst7.dll
  c:\windows\system32\ssprs.dll

  Besmet exemplaar van c:\windows\system32\userinit.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd
  Hersteld exemplaar van - c:\windows\ServicePackFiles\i386\userinit.exe

  c:\windows\system32\proquota.exe was verdwenen
  Hersteld exemplaar van - c:\windows\ServicePackFiles\i386\proquota.exe

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-05-05 to 2009-06-05 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-06-05 20:37 . 2008-04-14 17:03 50688 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\proquota.exe
  2009-06-05 20:37 . 2008-04-14 17:03 50688 ----a-w- c:\windows\system32\proquota.exe
  2009-06-05 18:38 . 2009-06-05 18:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\Paul\Application Data\Malwarebytes
  2009-06-05 18:37 . 2009-05-26 11:20 40160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2009-06-05 18:37 . 2009-06-05 18:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2009-06-05 18:37 . 2009-05-26 11:19 19096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2009-06-05 18:37 . 2009-06-05 18:38 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2009-06-05 14:33 . 2009-06-05 14:33 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro
  2009-06-04 20:56 . 2009-06-04 22:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\Paul\.housecall6.6
  2009-06-04 19:20 . 2009-06-04 20:45 -------- d-----w- c:\windows\BDOSCAN8
  2009-06-04 18:56 . 2009-06-04 18:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\NetworkService\Bureaublad
  2009-05-28 17:13 . 2008-04-14 17:03 26112 ----a-w- c:\windows\system32\stu2.exe
  2009-05-24 16:47 . 2009-05-24 16:47 -------- d-----w- c:\program files\iPod
  2009-05-24 16:47 . 2009-05-24 16:47 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{8CD7F5AF-ECFA-4793-BF40-D8F42DBFF906}
  2009-05-24 16:47 . 2009-05-24 16:47 -------- d-----w- c:\program files\iTunes
  2009-05-24 16:45 . 2009-05-24 16:45 75048 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 8.1.1.10\SetupAdmin.exe
  2009-05-23 14:28 . 2008-10-16 12:06 268648 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll
  2009-05-23 14:28 . 2008-10-16 12:06 208744 ----a-w- c:\windows\system32\muweb.dll
  2009-05-22 18:57 . 2009-05-22 18:57 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight
  2009-05-16 23:05 . 2009-05-16 23:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\FLEXnet
  2009-05-16 18:37 . 2009-05-16 18:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ALM
  2009-05-16 18:36 . 2009-05-16 18:36 -------- d-----w- c:\program files\Adobe Media Player
  2009-05-16 18:35 . 2009-05-16 18:35 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe AIR
  2009-05-16 18:31 . 2009-05-16 18:31 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Macrovision Shared
  2009-05-16 17:31 . 2009-04-15 13:31 1099128 ----a-w- c:\documents and settings\Paul\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\2kmc3ib1.default\extensions\battlefieldheroespatcher@ea.com\platform\WINNT_x86-msvc\plugins\BFHUpdater.exe
  2009-05-16 17:31 . 2009-04-15 13:31 729088 ----a-w- c:\documents and settings\Paul\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\2kmc3ib1.default\extensions\battlefieldheroespatcher@ea.com\platform\WINNT_x86-msvc\plugins\npBFHUpdater.dll
  2009-05-16 16:35 . 2000-05-11 05:00 66320 ----a-w- c:\windows\system32\CNMLM3e.DLL
  2009-05-16 16:35 . 2000-11-16 09:05 36864 ----a-w- c:\windows\system32\CNMS630.EXE
  2009-05-16 16:35 . 2009-05-16 16:35 -------- d-----w- C:\BJPrinter
  2009-05-16 16:35 . 1998-10-29 14:45 306688 ----a-w- c:\windows\IsUninst.exe
  2009-05-16 16:33 . 2008-04-13 18:47 25856 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\usbprint.sys
  2009-05-16 16:33 . 2008-04-13 18:47 25856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbprint.sys

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-06-05 19:02 . 2009-02-03 20:32 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Google Updater
  2009-05-30 10:55 . 2008-09-17 10:18 -------- d-----w- c:\program files\RegScrubXP
  2009-05-24 16:47 . 2009-03-27 21:05 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple
  2009-05-24 16:34 . 2004-08-04 12:00 79942 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat
  2009-05-24 16:34 . 2004-08-04 12:00 465104 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat
  2009-05-22 17:00 . 2008-10-05 18:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\Paul\Application Data\U3
  2009-05-17 09:41 . 2008-09-17 08:45 24744 ----a-w- c:\documents and settings\Paul\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2009-05-17 08:06 . 2009-02-03 20:32 -------- d-----w- c:\program files\Google
  2009-05-16 23:06 . 2008-12-11 23:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\Paul\Application Data\FrostWire
  2009-05-16 18:37 . 2008-09-17 09:09 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe
  2009-05-16 18:22 . 2008-09-19 14:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\Paul\Application Data\Download Manager
  2009-05-06 09:44 . 2008-09-17 09:51 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll
  2009-05-06 09:44 . 2008-09-17 09:51 325896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys
  2009-05-06 09:44 . 2008-09-17 09:51 27784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys
  2009-05-06 09:44 . 2008-09-17 09:51 108552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys
  2009-04-25 15:06 . 2009-04-25 15:06 64160 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\Drivers\32\lbd.sys
  2009-04-25 15:06 . 2009-02-14 16:06 64160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys
  2009-04-22 09:34 . 2008-09-17 09:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg8
  2009-04-02 15:41 . 2009-04-02 15:41 152576 ----a-w- c:\documents and settings\Paul\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_13\lzma.dll
  2009-03-19 14:32 . 2009-03-27 21:07 23400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys
  2009-03-19 14:32 . 2009-03-19 14:32 23400 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{8CD7F5AF-ECFA-4793-BF40-D8F42DBFF906}\x86\x86\GEARAspiWDM.sys
  2009-03-09 03:19 . 2008-11-24 11:23 410984 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll
  2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 13112 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\cgpcfg.dll
  2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 70456 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\CgpCore.dll
  2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 91448 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\confmgr.dll
  2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 20800 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxlogging.dll
  2008-08-16 15:43 . 2008-08-16 15:43 206136 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxmui.dll
  2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 31032 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icafile.dll
  2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 40248 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icalogon.dll
  2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 479232 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcm80.dll
  2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 548864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcp80.dll
  2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 626688 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcr80.dll
  2008-06-05 11:58 . 2008-06-05 11:58 648504 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\sslsdk_b.dll
  2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 23864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\TcpPServ.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
  "VisualTaskTips"="c:\program files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe" [2006-07-31 36864]
  "SoftAuto.exe"="c:\program files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe" [2008-08-13 405504]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-05-16 13529088]
  "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-05-16 86016]
  "CoolSwitch"="c:\windows\system32\taskswitch.exe" [2002-03-19 45632]
  "AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-05-06 1947928]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]
  "Ad-Watch"="c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe" [2009-05-30 518488]
  "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2009-01-05 413696]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-03-09 148888]
  "AdobeCS4ServiceManager"="c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" [2008-08-14 611712]
  "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2009-04-02 342312]
  "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" - c:\windows\soundman.exe [2006-08-03 577536]
  "nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2008-05-16 1630208]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

  c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Adobe Gamma Loader.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2008-9-17 113664]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]
  2009-05-06 09:44 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]
  @="Service"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]
  @="Service"

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=
  "c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=
  "c:\\Program Files\\FileZilla FTP Client\\filezilla.exe"=
  "c:\\Program Files\\FrostWire\\FrostWire.exe"=
  "c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=
  "c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
  "c:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\CS4ServiceManager\\CS4ServiceManager.exe"=
  "c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
  "5353:TCP"= 5353:TCP:Adobe CSI CS4

  R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [14-2-2009 18:06 64160]
  R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [17-9-2008 11:51 325896]
  R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [17-9-2008 11:51 108552]
  R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [17-9-2008 11:51 908568]
  R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [17-9-2008 11:51 298776]
  R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [18-1-2009 23:34 1005904]
  R2 WinDefend;Windows Defender;c:\program files\Windows Defender\MsMpEng.exe [3-11-2006 19:19 13592]
  R3 hcw88rc5;Hauppauge WinTV 88x IR Decoder;c:\windows\system32\drivers\HCW88rc5.sys [17-9-2008 21:20 11841]
  R3 HCW88TUNE;Hauppauge WinTV 88x Tuner;c:\windows\system32\drivers\HCW88tun.sys [17-9-2008 21:20 137793]
  R3 hcw88vid;Hauppauge WinTV 88x Video;c:\windows\system32\drivers\HCW88vid.sys [17-9-2008 21:20 605572]
  R3 HCW88XBAR;Hauppauge WinTV 88x Crossbar;c:\windows\system32\drivers\HCW88bar.sys [17-9-2008 21:20 27524]
  S2 gupdate1c9863edb8e646a;Google Update Service (gupdate1c9863edb8e646a);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [3-2-2009 22:34 133104]
  S3 ADM8511;ADMtek ADM8511/AN986 USB To Fast Ethernet Converter;c:\windows\system32\drivers\ADM8511.SYS [16-9-2008 22:25 20160]
  S3 CTUPnPSv;Creative Centrale Media Server;c:\program files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe [21-5-2008 13:42 64000]
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2009-06-01 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job
  - c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-01-18 15:06]

  2009-06-05 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job
  - c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-02-03 14:58]

  2009-06-05 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachine.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-02-03 20:34]

  2009-06-05 c:\windows\Tasks\MP Scheduled Scan.job
  - c:\program files\Windows Defender\MpCmdRun.exe [2006-11-03 17:20]
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

  SafeBoot-procexp90.Sys


  .
  ------- Bijkomende Scan -------
  .
  uStart Page = hxxp://www.google.nl/
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  Trusted Zone: proras.nl\portal
  FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Paul\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\2kmc3ib1.default\
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/
  FF - plugin: c:\documents and settings\Paul\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\2kmc3ib1.default\extensions\battlefieldheroespatcher@ea.com\platform\WINNT_x86-msvc\plugins\npBFHUpdater.dll
  FF - plugin: c:\program files\Google\Google Updater\2.4.1536.6592\npCIDetect13.dll
  FF - plugin: c:\program files\Google\Update\1.2.145.5\npGoogleOneClick8.dll
  FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npicaN.dll
  .

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2009-06-05 22:40
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen ...

  scannen van verborgen autostart items ...

  scannen van verborgen bestanden ...


  c:\windows\TEMP\TMP000000145E5A1B3808218680 524288 bytes executable

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 1

  **************************************************************************
  .
  --------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\hľÇ|    ĄĽÇ|¨Ľ9~*]
  "3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"
  "3140710900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"
  .
  --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(716)
  c:\program files\Common Files\Adobe\Adobe Drive CS4\AdobeDriveCS4_NP.dll

  - - - - - - - > 'explorer.exe'(588)
  c:\program files\VisualTaskTips\VttHooks.dll
  c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
  .
  ------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------
  .
  c:\windows\system32\rundll32.exe
  c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  c:\program files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
  c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  c:\windows\system32\nvsvc32.exe
  c:\program files\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  c:\progra~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
  c:\program files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe
  c:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  c:\windows\system32\wscntfy.exe
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2009-06-05 22:44 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-05 20:44

  Pre-Run: 427.078.008.832 bytes beschikbaar
  Post-Run: 429.213.175.808 bytes beschikbaar

  WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe
  [boot loader]
  timeout=2
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

  227 --- E O F --- 2009-06-04 18:05

 6. #6
  Globale Moderator Juisterr's Avatar
  Ingeschreven
  Aug 2006
  Locatie
  kotje aan de kust, Zuid-Holland
  Berichten
  17.102
  Vertel even hoe het nu gaat en plaats een vers hjt logje ter controle aub.
  Een PB sturen heeft geen zin, daar word niet op gereageerd.! Alle berichten op het forum aub.
  Ben je blij met de hulp die we gegeven hebben? Overweeg een donatie
  speciale tips 7. #7
  Hele dag geen problemen gehad dus dacht het probleem is opgelost, kijk ik zojuist weer melding van win32/cryptor. Dus je vraag is terecht, nu weer een log gemaakt:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 23:20:11, on 6-6-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe
  C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
  O2 - BHO: InlineSearchHandleHotKey - {B6FFE2AE-4D12-451F-B457-FE6125FFB1CF} - C:\Program Files\IEForge\Inline Search\InlineSearch.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SoftAuto.exe] "C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM&#39
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user&#39
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/vers...vex-2.2.4.3.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/...can8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1221640193531
  O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
  O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9863edb8e646a) (gupdate1c9863edb8e646a) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

  --
  End of file - 8410 bytes

 8. #8
  Globale Moderator Juisterr's Avatar
  Ingeschreven
  Aug 2006
  Locatie
  kotje aan de kust, Zuid-Holland
  Berichten
  17.102
  Waar vind hij hem ?

  Een PB sturen heeft geen zin, daar word niet op gereageerd.! Alle berichten op het forum aub.
  Ben je blij met de hulp die we gegeven hebben? Overweeg een donatie
  speciale tips 9. #9
  Hier dus:

  "Infection";"Virus identified Win32/Cryptor";"C:\System Volume Information\_restore{93FA79A2-821A-425B-9D75-5CBA0CCEE166}\RP302\A0019050.exe";"";"6-6-2009, 23:15:47"

  Vandaag trouwens verder geen melding meer gehad.

 10. #10
  Globale Moderator Juisterr's Avatar
  Ingeschreven
  Aug 2006
  Locatie
  kotje aan de kust, Zuid-Holland
  Berichten
  17.102
  restore.

  in je systeemherstel dus, als je de oude systeemherstelpunten verwijderd is het weg.
  Een PB sturen heeft geen zin, daar word niet op gereageerd.! Alle berichten op het forum aub.
  Ben je blij met de hulp die we gegeven hebben? Overweeg een donatie
  speciale tips 11. #11
  gedaan!! Vol vertrouwen ga in nu de toekomst weer in!! Bedankt voor alle hulp en tips, geweldig zo. Groeten Paul

 12. #12
  Globale Moderator Juisterr's Avatar
  Ingeschreven
  Aug 2006
  Locatie
  kotje aan de kust, Zuid-Holland
  Berichten
  17.102
  Een PB sturen heeft geen zin, daar word niet op gereageerd.! Alle berichten op het forum aub.
  Ben je blij met de hulp die we gegeven hebben? Overweeg een donatie
  speciale tipsForum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •